oneroom Måløv - Konstruktionen

Oneroom husene opføres med en trækonstruktion der omslutter husets indre rum. Dette bevirker at vi er frit stillede med hensyn til indretningen, idet der ikke er behov for bærende indre vægge. Ligeledes giver dette også mulighed for doppelt høje rum, fritstående trapper, gangbroer m.m. alt i alt giver det mulighed for gode visuelle forbindelser mellem etagerne.

Når hovedkonstruktionen er rejst, er vi klar til at inddække og beklæde denne, så den, så at sige, er indeholdt i facaden og taget. Dette gøres ligeledes i træ, med isolering mellem og omkring konstruktionen. Den afsluttende facade kan i princippet frit vælges. Ofte udføres huset med facade i træ, men tegl og puds er ligeledes en fin mulighed. Som tag kan der ligeledes anvendes forskellige materialer, såsom tegl, tagpap eller evt. zink.